П`ятниця, 2018-10-19
Меню сайту
Наше опитування
Всего ответов:
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

Головна » 2017 » Травень » 13 » ОГОЛОШУЄМО НАБІР.
11:09 AM
ОГОЛОШУЄМО НАБІР.

ТЕРЕБОВЛЯНСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА-ЛІЦЕЙЦе безмежна країна знань, надійний шлях до успішного дорослого життя, на якому талановиту молодь супроводжують досвідчені педагоги, які власні творчі розробки з методики навчання запроваджують у життя не завтра, а вже сьогодні…

Навчально-виховна робота в школі-ліцеї здійснюється на високому рівні, представляючи позицію молоді щодо проблем освіти, науки, сфери духовного життя колективу.

Органом самоврядування зацікавлених учнів у процвітанні наукового, культурно-масового та спортивного життя закладу є учнівський парламент.

Ми ростимо талановиту молодь, яка вплете у національний вінок суцвіття свого таланту.

МІСІЯ ЛІЦЕЮ

полягає в забезпеченні необхідного рівня компетенцій випускника ліцею та його здатності до усвідомленого вибору сфер його подальшої успішної життєдіяльності з виходом на пряме використання в самостійному житті тих спеціальних знань, умінь, які він одержав у ліцеї.

ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ, ЦІЛІ ЛІЦЕЮ В НОВОМУ НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ:

 • реалізація основних положень компетентнісно орієнтованого підходу до навчання та виховання;
 • розробка та реалізація системи дослідження та аналізу роботи учнівського та педагогічного колективів;
 • організація роботи кафедр ліцею;
 • розробка критеріїв зростання можливостей ліцею;
 • розвиток матеріальної бази кабінетів іноземних мов, математики, спортивної зали, інших кабінетів;
 • реалізація системи внутрішньошкільного контролю на основі управлінських рішень;
 • вихід на створення індивідуальних програм, комплексних планів самовдосконалення через персоналізацію навчально-виховного процесу.

 

ОСВІТНІ ЗАВДАННЯ:

 • цілеспрямована спільна робота педагогічного колективу і кожного вчителя над підвищенням рівня навчальних досягнень учнів з усіх навчальних предметів;
 • забезпечення самореалізації особистості в різних видах діяльності;
 • проведення І етапу олімпіад та більш ретельна індивідуальна підготовка учнів до участі в ІІ та ІІІ етапах олімпіад, конкурсах різного рівня, МАН; робота зі здібними та обдарованими дітьми.

 

ВИХОВНІ ЗАВДАННЯ:

 • мобілізація загальнолюдських цінностей як ресурсу особистісного зростання;
 • відмова від педагогіки всебічного піклування, перехід до педагогіки діяльності;
 • активізація роботи з питань виховання громадянської свідомості учнів, учнівського парламенту ліцею, формування патріотизму, громадянських і конституційних обов’язків, поваги до державних символів України, національної ідеї.

10 ПЕРЕВАГ НАВЧАННЯ У ЛІЦЕЇ:

 • нове оптимальне освітнє середовище;
 • профільне навчання;
 • якісна освіта;
 • комфортні умови навчання;
 • атмосфера взаєморозуміння;
 • різноманітне ліцейне дозвілля;
 • створення умов для розвитку творчих здібностей;
 • партнерство з Корпусом Миру;
 • партнерство з вищими навчальними закладами;
 • наші випускники конкурентоспроможні на сучасному ринку праці.

П Р А В И Л А

конкурсного прийому учнів

до

Теребовлянської спеціалізованої школи-ліцею

Відділу освіти Теребовлянської міської ради

1.Загальні положення

1.1. Дані правила розроблені на підставі Інструкції про порядок конкурсного прийому дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), затвердженої наказом МОН України 19.06.2003р. за №889, та Положення про середній загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою КМ України 27.08.2010р. за №778.

1.2. Прийом учнів до 10-11 класів здійснюється на конкурсній основі.

1.3.Конкурсний відбір забезпечує формування контингенту учнів, придатного для подальшого інтенсивного засвоєння профільного навчального плану у сприятливому психофізичному кліматі, допрофесійної спеціалізації, підготовки до вступу у вищі навчальні заклади.

1.4. У 5-9 класи на підставі поданих документів та комплексної співбесіди зараховуються учні, які:

 • успішно закінчили початкову школу або відповідні класи основної школи;
 • пройшли комплексну співбесіду (українська мова, математика, англійська мова, оцінка загальних здібностей) на рівні не нижче середнього;
 • виконують вимоги до правил поведінки, моралі, стану здоров’я, відсутності шкідливих звичок.

1.5. Прийом у 1 клас спеціалізованої школи -ліцею здійснюється на основі співбесіди з метою визначення психологічної готовності дитини до навчання.

2. Організація конкурсу

2.1. Прийом учнів до спеціалізованої школи-ліцею здійснюється на конкурсній безоплатній основі. У конкурсному відборі можуть брати участь учні незалежно від місця проживання.

2.2. Правила конкурсного прийому оголошуються не пізніше ніж за два місяці до його початку. Оголошення щодо умов і термінів проведення конкурсу розміщується у приміщенні спеціалізованої школи-ліцею. Зміст оголошення доводиться до відома населення через засоби масової інформації.

2.3. Не пізніше ніж за місяць до початку конкурсу в приміщенні спеціалізованої школи-ліцею вивішується перелік питань з навчальних предметів, за якими проводяться випробування.

2.4. Випробування в рамках основного конкурсного прийому проводяться після закінчення навчального року у червні. За наявності вільних місць проводиться додаткове конкурсне приймання у серпні. Зарахування учнів до спеціалізованої школи-ліцею (далі школи-ліцею) відбувається не пізніше, ніж за тиждень до початку нового навчального року. Додаткове конкурсне випробування може відбуватися протягом навчального року за наявності вільних місць за таких самих умов, що й основне.

2.5. Для проведення конкурсних випробувань у школі-ліцеї створюється конкурсна приймальна комісія, склад якої затверджується наказом директора школи-ліцею за погодженням з Радою школи-ліцею. Головою приймальної комісії є директор школи-ліцею. Для проведення конкурсних випробувань із загальноосвітніх предметів створюються предметні комісії зі складу членів приймальної комісії.

2.6. До участі в конкурсі допускаються учні на підставі особистої заяви (для неповнолітніх – заяви батьків або осіб, що їх замінюють), що подається на ім’я директора школи-ліцею, табеля успішності учня або свідоцтва про базову загальну середню освіту. До приймальної комісії можуть також бути подані копії дипломів, грамот, інших документів, які підтверджують здібності учня з обраної спеціалізації та відображають їх навчальні та/або творчі досягнення.

2.7.Звільняються від конкурсних вступних випробувань з виставленням до протоколу максимальної кількості балів переможці та призери ІІ, ІІІ і IV етапів Всеукраїнських учнівських предметних олімпіад, а також ІІ та ІІІ етапів Всеукраїнського конкурсу-захисту учнівських науково-дослідницьких робіт при МАН з відповідних предметів.

2.8. Особливі (пільгові) умови конкурсу встановлюються для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей, які постраждали від аварії на ЧАЕС.

3. Проведення конкурсу

3.1. Основні та додаткові конкурсні випробування для учнів, які вступають до школи-ліцею, проводяться з навчальних предметів, що відповідають профілю, в усній або письмовій формах. Загальна кількість випробувань не може перевищувати 3-х.

3.2. Зміст завдань для конкурсних випробувань відповідає навчальним програмам середньої загальноосвітньої школи, розробляється методичними кафедрами вчителів школи-ліцею з відповідних предметів та затверджується директором школи-ліцею за погодженням з відділом освіти Теребовлянської міської ради.

3.3. Конкурсні завдання зберігаються у директора школи-ліцею у конверті, який відкривається в день випробування головою предметної комісії у присутності її членів та вступників. Якщо конкурсні випробування проводяться у декілька днів, то для їхнього проведення використовуються різні варіанти завдань.

3.4.Для проведення конкурсного випробування у письмовій формі вступникам видається папір зі штампом школи-ліцею. Після закінчення випробування роботи шифруються головою предметної комісії та передаються для перевірки членам цієї комісії без титульної сторінки. Дешифрування робіт здійснюється головою предметної комісії після виставлення балів.

3.5. Для проведення конкурсного випробування в усній формі вступникам видається папір зі штампом навчального закладу для підготовки до відповіді. Записи учнів, що зроблені під час підготовки, не перевіряються і не оцінюються.

3.6. Обсяг і тривалість написання вступниками письмових робіт та підготовки до усного опитування визначає голова приймальної комісії .

3.7. Письмові роботи учасників конкурсу та аркуші із записами, зробленими під час підготовки до усної відповіді, зберігаються в ліцеї протягом року.

3.8. Результати конкурсних випробувань оформлюються у вигляді протоколів відповідної комісії, які зберігаються у тому самому порядку, що й протоколи ДПА.

3.9. Результати усного випробування оголошуються в той самий день, письмового – не пізніше ніж через три дні після його проведення. Списки вступників з виставленими балами вивішуються у приміщенні школи-ліцею для загального ознайомлення.

3.10. Учні, що з поважних причин не змогли взяти участь у конкурсному випробуванні у визначений термін, мають право взяти участь у додаткових конкурсних випробуваннях, терміни проведення яких визначає директор школи-ліцею.

3.11. Учні, які не з’явилися на конкурсне випробування без поважних причин, до наступних випробувань не допускаються.

3.12. Підсумки конкурсу підводяться на засіданні конкурсної комісії, яка приймає рішення про зарахування учасників конкурсу до школи-ліцею.

 

 

4. Порядок зарахування

4.1. Учні, які згідно з рейтингом пройшли конкурс, зараховуються до школи-ліцею наказом директора на підставі рішення приймальної комісії. Зарахування учнів проводиться протягом 5 днів після оголошення результатів конкурсу.

4.2. Зараховані учні подають до ліцею такі документи:

- копію свідоцтва про народження,

- оригінал особової справи,

- оригінал медичної картки встановленого зразка,

- оригінал документа про освіту (табеля або свідоцтва про базову середню освіту

Ці документи повинні бути надані не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсу.

4.3. Якщо учні, їхні батьки або особи, що їх замінюють, не згодні з рішенням приймальної комісії, вони можуть звернутися до голови цієї комісії з апеляцією. Апеляція подається протягом тижня і розглядається протягом трьох днів з дня її подання. Для розгляду апеляцій створюється апеляційна комісія, чисельність та склад якої визначаються школою-ліцеєм за погодженням з Відділом освіти Теребовлянської міської ради. Проведення додаткових випробувань під час розгляду апеляцій не здійснюється. Якщо висновки апеляційної комісії не задовольняють осіб, які подали апеляцію, останні можуть звернутися до Відділу освіти Теребовлянської міської ради, яке створює свою апеляційну комісію, рішення якої є остаточним.

4.4. Учні, які за підсумками конкурсу зараховані до школи-ліцею, але не приступили до занять без поважних причин протягом 10 днів від їх початку, відраховуються. На звільнені місця може проводитися додаткове конкурсне випробування.

5. Контроль за проведенням конкурсу

5.1. За дотримання вимог даних Правил відповідальність несе приймальна комісія.

5.2. Контроль за організацією та проведенням конкурсу, порядком зарахування учнів до ліцею за його результатами здійснює відділ освіти Теребовлянської міської ради.

 

 

                                                        Cклад приймальної комісії:

Голова комісії : Лазорчик В.Б.- директор школи-ліцею;

 

Члени комісії:

Галабайда І.Р.учитель української мови та літератури;

Подедворна М.М.– учитель іноземної мови;

Луцків О.С. – учитель математики.

Терміни проведення конкурсних випробувань:

Основний конкурсний прийом -  15.06.2017 р..

Додатковий конкурсний прийом  - 25.08.2017р.

 

 

 

Переглядів: 152 | Додав: admin | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  Травень 2017  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Корисні посилання
 • ЗНО онлайн
 • Освіта в Україні
 • Український Центр оцінювання
 • Відділ освіти ТРДА
 • ТОКІППО
 • Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
  Copyright MyCorp © 2018
  Створити безкоштовний сайт на uCoz